Αναζήτηση

Custom Hair System Rush Service

Επιτακτική παραγγελία

  • Χρόνος παραγωγής: Εγγυημένη 15 -30 ημέρες, Εκτός από ανεξέλεγκτες περιστάσεις όπως επίσημες αργίες, κρατικό lockdown κ.λπ.

Μέσος όρος: περίπου 45 ημέρες (περισσότερο ή λιγότερο), εξαρτάται από τον τύπο βάσης και άλλους παράγοντες.