Keresés

Szolgáltatás feltételei

ÁTTEKINTÉS
Ezt a webhelyet a ReHair System üzemelteti. A webhelyen a „mi”, a „mi” és a „mieink” kifejezések a ReHair System-re vonatkoznak. A ReHair System felajánlja ezt a webhelyet, beleértve az ezen a webhelyen elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást az Ön, felhasználó számára, azzal a feltétellel, hogy Ön elfogadja az itt közölt feltételeket, feltételeket, irányelveket és megjegyzéseket.

Azzal, hogy meglátogatja oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk valamit, részt vesz a „Szolgáltatásunkban”, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket („Szolgáltatási feltételek”, „ Feltételek”), beleértve az itt hivatkozott és/vagy hivatkozáson keresztül elérhető kiegészítő feltételeket és szabályzatokat. Ezek a Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve a korlátozás nélkül a böngészőket, szolgáltatókat, vásárlókat, kereskedőket és/vagy tartalomszolgáltatókat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt hozzáférne vagy használja weboldalunkat. Az oldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen Szolgáltatási feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen szerződés minden feltételével, akkor nem érheti el a weboldalt, és nem vehet igénybe semmilyen szolgáltatást. Ha a jelen Szolgáltatási feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

A jelenlegi áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre szintén a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és/vagy változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, nincs-e benne változás. A változtatások közzétételét követően a webhely további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

Üzletünknek a Shopify Inc. ad otthont. Ők biztosítják számunkra az online e-kereskedelmi platformot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat eladjuk Önnek.

1. SZAKASZ – ONLINE ÁRUHÁZ FELTÉTELEI
A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy legalább az életkort betölti lakóhelye szerinti államban vagy tartományban nagykorú, vagy nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, és beleegyezését adta, hogy bármely kiskorú eltartottja használja ezt a webhelyet.
Termékeinket semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra nem használhatja, és a Szolgáltatás használata során nem sértheti meg a joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).
Tilos férgeket, vírusokat vagy romboló jellegű kódokat továbbítani.
A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megsértése a Szolgáltatások azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Fenntartjuk a jogot, hogy bárkitől, bármilyen okból, bármikor megtagadjuk a szolgáltatást.
Ön tudomásul veszi, hogy tartalma (a hitelkártyaadatokat nem beleértve) titkosítás nélkül továbbítható, és (a) különféle hálózatokon keresztül továbbítható; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való igazodás módosításai. A hálózaton keresztüli átvitel során a hitelkártyaadatok mindig titkosítva vannak.
Ön beleegyezik abba, hogy nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, nem adja el, nem adja tovább vagy használja ki a Szolgáltatás bármely részét, a szolgáltatás használatát, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatást biztosító webhelyen található bármely kapcsolatfelvételt. kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül biztosítjuk.
A jelen megállapodásban használt fejlécek csak a kényelem kedvéért szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon nem érintik a jelen Feltételeket.

3. SZAKASZ – AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐKÖZSÉGE
Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen az oldalon elérhető információk nem pontos, teljes vagy aktuális. Az ezen az oldalon található anyagok csak általános tájékoztatást szolgálnak, és nem támaszkodhatnak rájuk, és nem használhatók kizárólagos döntések alapjául az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrások megkérdezése nélkül. Az ezen az oldalon található anyagokra való bármilyen támaszkodás a saját felelősségére történik.
Ez a webhely bizonyos történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztatásul szolgálnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az oldal tartalmát bármikor módosítsuk, de nem vagyunk kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége az oldalunkon bekövetkezett változások figyelemmel kísérése.

4. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÁRAK MÓDOSÍTÁSA
Termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük.
Nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.

5. SZAKASZ – TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (adott esetben)
Bizonyos termékek vagy szolgáltatások kizárólag online érhetők el a webhelyen keresztül. Ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak korlátozott mennyisége lehet, és csak a visszaküldési szabályzatunknak megfelelően lehet visszaküldeni vagy cserélni.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg az üzletben megjelenő termékeink színeit és képeit. Nem tudjuk garantálni, hogy számítógépe monitorának bármely színe pontos lesz.
Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek termékeink vagy Szolgáltatásaink értékesítését bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra korlátozni. Ezt a jogunkat eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy korlátozzuk az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségét. A termékleírások vagy a termékárak bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, saját belátásunk szerint. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely termék gyártását bármikor leállítsuk. Bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, ezen az oldalon tett ajánlat érvénytelen ott, ahol az tiltott.
Nem garantáljuk, hogy az Ön által vásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy hogy a Szolgáltatásban előforduló hibákat kijavítják.

6. SZAKASZ – A SZÁMLÁZÁSI ÉS A SZÁMLAINFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA
Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk minden tőlünk leadott rendelést. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy rendelésenként vásárolt mennyiséget. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az ugyanazon ügyfélszámlán vagy ugyanazon ügyfélszámlán, ugyanazon hitelkártyán és/vagy ugyanazt a számlázási és/vagy szállítási címet használó rendeléseket. Abban az esetben, ha módosítunk vagy törölünk egy megrendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendeléskor megadott e-mail és/vagy számlázási cím/telefonszám segítségével. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy megtiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyeket saját megítélésünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adtak le.

Ön beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat adjon meg minden üzletünkben történő vásárlás esetén. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti fiókját és egyéb adatait, beleértve az e-mail-címét, a hitelkártyaszámát és a lejárati dátumot, hogy végrehajthassuk tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel.


További részletekért tekintse át visszaküldési szabályzatunkat.

7. SZAKASZ – OPCIONÁLIS ESZKÖZÖK
Hozzáférést biztosíthatunk harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyeket sem nem figyelünk, sem nem rendelkezünk bármilyen vezérlés vagy bemenet.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférést biztosítunk az ilyen eszközökhöz, „ahogy vannak” és „ahogy elérhetőek”, mindenféle garancia, nyilatkozat vagy feltétel nélkül, és minden jóváhagyás nélkül. Semmilyen felelősséget nem vállalunk abból a szempontból, hogy harmadik féltől származó opcionális eszközöket használ vagy azzal kapcsolatos.
A webhelyen keresztül kínált opcionális eszközök Ön általi használata teljes mértékben az Ön kockázatára és belátása szerint történik, és gondoskodnia kell arról, hogy ismerje és jóváhagyja azokat a feltételeket, amelyek alapján az érintett eszközöket biztosít. harmadik fél szolgáltató(k).
A jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhatunk a webhelyen keresztül (beleértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új funkciókra és/vagy szolgáltatásokra is a jelen Szolgáltatási feltételek vonatkoznak.

8. SZAKASZ – HARMADIK FELTÉTELEK LINKEK
A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik féltől származó anyagokat a felek.
A webhelyen található harmadik felek hivatkozásai olyan harmadik felek webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget harmadik felek anyagaiért vagy webhelyeiért, vagy harmadik felek bármely más anyagáért, termékéért vagy szolgáltatásáért.
Nem vállalunk felelősséget az áruk, szolgáltatások, erőforrások, tartalom vásárlásával vagy használatával kapcsolatos károkért vagy bármely más, harmadik fél webhelyével kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatos kárért. Kérjük, figyelmesen tekintse át a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat, mielőtt bármilyen tranzakciót végrehajtana. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, követeléseket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.

9. SZAKASZ – FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉS ÉS EGYÉB BENYÚJTÁSOK
Ha kérésünkre bizonyos konkrét beadványokat küld (az mintapályázati pályaművek), vagy kérésünk nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld online, e-mailben, postai úton vagy más módon (együttesen „megjegyzések”), beleegyezik abba, hogy , bármikor, korlátozás nélkül szerkessze, másolja, tegye közzé, terjessze, fordítsa le és más módon használja fel bármilyen médiában a hozzánk eljuttatott megjegyzéseit. Nem vagyunk és nem is leszünk kötelesek (1) bármilyen megjegyzést bizalmasan kezelni; (2) kártérítést fizetni bármilyen megjegyzésért; vagy (3) válaszolni bármilyen megjegyzésre.
Megfigyelhetünk, szerkeszthetünk vagy távolíthatunk el olyan tartalmat, amelyről saját belátásunk szerint jogsértő, sértő, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, pornográf, obszcén vagy más módon kifogásolható, vagy sértő, de nem kötelességünk. bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket.
Ön beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem sértik semmilyen harmadik fél jogát, ideértve a szerzői jogot, a védjegyjogot, a magánélethez, a személyiségi joghoz vagy más személyes vagy tulajdonjoghoz fűződő jogokat. Ön beleegyezik továbbá, hogy megjegyzései nem tartalmaznak rágalmazó vagy más módon jogellenes, sértő vagy obszcén anyagokat, és nem tartalmazhatnak olyan számítógépes vírust vagy más rosszindulatú programot, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely működését. Nem használhat hamis e‑mail címet, nem adhat ki másnak, mint saját maga, és nem vezethet más módon félre minket vagy harmadik feleket a megjegyzések eredetét illetően. Kizárólag Ön felelős az Ön által tett megjegyzésekért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

10. SZAKASZ – SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK
A személyes adatoknak az áruházon keresztül történő elküldésére az adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez.

11. SZAKASZ – HIBÁK, PONTATLANSÁGOK ÉS KIHAGYÁSOK
A webhelyünkön vagy a Szolgáltatásban időnként olyan információk jelenhetnek meg, amelyek tipográfiai hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok, amelyek a termékleírásokkal, árakkal, promóciókkal, ajánlatokkal, termékszállítási díjakkal, szállítási időkkel és elérhetőséggel kapcsolatosak lehetnek. Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére vagy a rendelések törlésére, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található bármely információ pontatlan, előzetes értesítés nélkül (beleértve a rendelés leadását is). .
Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, ideértve korlátozás nélkül az árinformációkat is, kivéve, ha a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen nem alkalmazott meghatározott frissítési vagy frissítési dátum azt jelzi, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található összes információ módosult vagy frissített.

12. SZAKASZ – TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon kívül Önnek tilos a webhely vagy annak tartalmának használata: (a) bármilyen jogellenes célra; (b) másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy abban való részvételre kérni; (c) megsérteni bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami szabályozást, szabályt, törvényt vagy helyi rendeletet; (d) szellemi tulajdonjogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértése vagy megsértése; (e) nem, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, kor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján zaklatni, bántalmazni, sértegetni, ártani, rágalmazni, rágalmazni, becsmérelni, megfélemlíteni vagy megkülönböztetni; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármely más típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amely bármilyen módon felhasználható vagy felhasználható, ami befolyásolja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitását vagy működését; (h) mások személyes adatainak gyűjtésére vagy nyomon követésére; (i) spam, adathalászat, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás; (j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát megszüntessük a tiltott felhasználások megsértése miatt.

13. SZAKASZ – A GARANCIA NYILATKOZATA; A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Nem garantáljuk, nem vállaljuk vagy garantáljuk, hogy szolgáltatásunk Ön általi használata zavartalan, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz.
Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek.
Ön beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor, előzetes értesítés nélkül törölhetjük a szolgáltatást.
Kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást az Ön kizárólagos kockázatára használja, vagy nem tudja használni. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül Önnek szállított összes terméket és szolgáltatást (kivéve az általunk kifejezetten megjelölt eseteket) „ahogy van” és „rendelkezésre álló állapotában” biztosítjuk az Ön számára, bármilyen kifejezett vagy kifejezett szavatosság vagy feltétel nélkül. beleértett, beleértve az eladhatóságra, az eladható minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó összes hallgatólagos garanciát vagy feltételt.
Igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink, leányvállalataink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokok, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licencadóink semmilyen esetben sem felelősek semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért vagy bármilyen bármilyen jellegű közvetlen, közvetett, járulékos, büntető, különleges vagy következményes károk, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a bevételkiesést, a megtakarítások elvesztését, az adatvesztést, a pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló kárt, függetlenül attól, hogy szerződésen, jogsértésen (beleértve) gondatlanság), objektív felelősség vagy egyéb, a szolgáltatás vagy a szolgáltatás használatával beszerzett termékek Ön általi használatából eredő, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék Ön általi használatához kapcsolódó követelés, beleértve, de nem kizárólagosan , a tartalom bármely hibája vagy hiányossága, vagy bármilyen veszteség vagy kár, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használatából ered, még akkor is, ha erről tájékoztatják lehetőségük. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban felelősségünket a törvény által megengedett maximális mértékre korlátozzuk.

14. SZAKASZ – KÁRTÉRÍTÉS
Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanná teszi ReHair System és anyavállalatainkat, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat , partnerek, tisztek, igazgatók, ügynökök, vállalkozók, licencadók, szolgáltatók, alvállalkozók, beszállítók, gyakornokok és alkalmazottak, mentesek minden olyan követeléstől vagy követeléstől, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyeket bármely harmadik fél az Ön miatt vagy abból ered megsérti a jelen Szolgáltatási feltételeket vagy a hivatkozott dokumentumokat, vagy megsérti bármely törvényt vagy harmadik fél jogait.

15. SZAKASZ – VÁLASZTHATÓSÁG
Amennyiben a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlan, az ilyen rendelkezés mindazonáltal a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész a jelen Szolgáltatási feltételektől elszakadtnak minősül, az ilyen megállapítás nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

16. SZAKASZ – MEGSZŰNÉS
A feleknek a felmondás időpontja előtt keletkezett kötelezettségei és kötelezettségei a jelen szerződés megszűnését követően is fennmaradnak. megállapodás minden célra.
A jelen Szolgáltatási feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk őket. A jelen Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, ha értesít minket arról, hogy nem kívánja tovább használni Szolgáltatásainkat, vagy ha abbahagyja oldalunk használatát.
Ha saját megítélésünk szerint Ön elmulasztja, vagy azt gyanítjuk, hogy elmulasztotta betartani a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, akkor a jelen szerződést bármikor felmondhatjuk előzetes értesítés nélkül. Ön továbbra is felelős minden esedékes összegért a felmondás időpontjáig; és/vagy ennek megfelelően megtagadhatja Öntől a Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez) való hozzáférést.

17. SZAKASZ – TELJES SZERZŐDÉS
Ha nem gyakoroljuk vagy nem érvényesítjük a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.
A jelen Szolgáltatási feltételek és az általunk ezen a webhelyen vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett szabályzatok és működési szabályok alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön általi használatát, felülírva bármely korábbi vagy egyidejű megállapodás, kommunikáció és javaslat, akár szóban, akár írásban, Ön és köztünk (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi változatát).
A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezésében fellépő félreértések nem értelmezhetők a szövegező fél ellen.

18. SZAKASZ – IRÁNYADÓ JOG
A jelen Szolgáltatási feltételekre és minden külön megállapodásra, amellyel a Szolgáltatásokat nyújtjuk, az és HongKong törvényeivel összhangban kell értelmezni.

19. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI
Bármikor áttekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját ezen az oldalon.
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy lecseréljük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és változtatásokat teszünk közzé webhelyünkön. Az Ön felelőssége, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze weboldalunkat, hogy nincs-e benne változás. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának közzétételét követően a weboldalunk vagy a szolgáltatásunk további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

20. SZAKASZ – ELÉRHETŐSÉGI INFORMÁCIÓK
A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket a support@ReHairsystem címre kell küldeni .com

Beautyfly Technology Co., Korlátozott

53195858-000-11-22-4

Suite 1503 15/F

Karneváli kereskedelmi épület

18 Java Road North Point

HK